آموزش درس دوم منطق دهم همراه با مثال های متفاوت

درس دوم: لفظ و معنا

روابط میان ذهن، زبان و خارج

 

برای مشاهده ویدئو کلیک کنید

کلمات کلیدی
پایه دهم انسانی
نظرتان را ارسال کنید