معرفی اموزشگاه علمی ازاد دخترانه شایستگان

همرا با استاد مسیح خواه که دبیر عربی این مجموعه هستند 

و تیم مشاوره و برنامه ریزی دکتر نکویی

با مدیریت سرکار خانم کاکاوند

 

 

 

 

 

نظرتان را ارسال کنید