قسمت اول ویدئو نکات تست زنی ضبط حرکات در کنکور توسط استاد مسیح خواه:

 

برای دانلود قسمت اول ویدئو استاد مسیح خواه اینجا کلیک کنید

 

قسمت دوم ویدئو نکات تست زنی ضبط حرکات در کنکور توسط استاد مسیح خواه:

 

برای دانلود قسمت دوم ویدئو استاد مسیح خواه اینجا کلیک کنید

نظرتان را ارسال کنید