جزوات آموزشی پایه دوازدهم:

واژگان درس به درس زبان دوازدهم همراه با معادل فارسی

 

جزوه آموزشی جامع انگلیسی دوازدهم (آموزش گرامر با مثال)

 

جزوه کامل درس اول تا آخر زبان دوازدهم (به همراه تست و تمرین‌های متنوع)

 

 واژگان سطر به سطر کتاب دوازدهم 

 

تمام لغات درس اول تا آخر انگلیسی پایه دوازدهم (تعریف واژگان، مترادف، متضاد، عبارات جملات )

 

 جزوه درس 1 شامل (واژه نامه کامل با لغات تکمیلی / گرامر جامع با نکات کنکوری / ترجمه مکالمه و ریدینگ / تست گرامر و واژگان با پاسخنامه / آزمون تشریحی واژگان/ آزمون تشریحی گرامر / آزمون جامع درس )

 

جزوه درس 2 شامل (واژه نامه کامل با لغات تکمیلی / گرامر جامع با نکات کنکوری / ترجمه مکالمه و ریدینگ / تست گرامر و واژگان با پاسخنامه / آزمون تشریحی واژگان/ آزمون تشریحی گرامر / آزمون جامع درس )

 

جزوه درس 3 شامل (واژه نامه کامل با لغات تکمیلی / گرامر جامع با نکات کنکوری / ترجمه مکالمه و ریدینگ / تست گرامر و واژگان با پاسخنامه / آزمون تشریحی واژگان/ آزمون تشریحی گرامر / آزمون جامع درس )

 

 واژگان کتاب دوازدهم همراه با معنی 

 

 

نظرتان را ارسال کنید