رشته ریاضی و تجربی:

امتحان نهایی عربی خرداد ماه 1399 (رشته ریاضی و تجربی)

 

امتحان نهایی عربی خرداد ماه 1399 _ خارج کشور (نوبت صبح)

 

امتحان نهایی عربی خرداد ماه 1399 _ خارج کشور (نوبت عصر)

 

 

 رشته انسانی:

امتحان نهایی عربی خرداد ماه 1399 (رشته انسانی)

 

امتحان نهایی عربی خرداد ماه 1399 (رشته انسانی) _بزرگسالان و داوطلبان آزاد

 

امتحان نهایی عربی خرداد ماه 1399 (رشته علوم و معارف اسلامی)

کلمات کلیدی
عربی کنکور
نظرتان را ارسال کنید