پاور پوینت عالی از منطق دهم انسانی درس هفتم (احکام قضایا)

 

پاورپوینت درس اول منطق (شامل خلاصه درس و حل فعالیت های درس)

 

جزوه دروس منطق شامل خلاصه مطالب هر درس / سؤالات متن دروس / تمرینات تکمیلی

 

جزوه نسبت های چهارگانه و احکام قضایا

 

جزوه خلاصه منطق سال 99

 

سوالات درس پنجم منطق و بیان نکات

 

سوال پایانی منطق دهم 1

 

سوال پایانی منطق دهم 2

کلمات کلیدی
پایه دهم
نظرتان را ارسال کنید