نکته ها و اصول کل مبحث ترجمه همراه با یک آزمون جامع + پاسخنامه تشریحی

 

خودآموز کتاب عربی دوازدهم رشته تجربی و ریاضی (پاسخ تمام تمرینات و ترجمه درس ها)

 

کل قرابت های معنایی کتاب های درسی عربی (برگرفته از کتاب های عربی نشر الگو)

 

 

نظرتان را ارسال کنید