استاد حمید بخیشیان مدرس زبان انگلیسی مدارس و آموزشگاه های کنکوری تهران و شهرستان ها مولف، طراح و تحلیلگر مسئول دپارتمان ماز

حمید بخشیان مدرس زبان انگلیسی مدارس و آموزشگاه های کنکوری تهران و شهرستان ها مولف، طراح و تحلیلگر مسئول دپارتمان ماز

تحلیل آزمون زبان انگلیسی قلمچی 26 اردیبهشت دهم استاد حمید بخشیان