در این مجموعه همه خط به خط کتاب و قواعد با ساده ترین بیان توسط استاد نام آشنای کنکور استاد پیمان صدر کشاورز ارائه شده است.تمام جملات کتاب ترجمه،تمام تمرینها حل و تمام جملات کتاب آنالیز شده است.در پایان هر مجموعه نیز سؤالات تشریحی استاندارد حل شده است.

 

 

 

نظرتان را ارسال کنید