ویدئو آموزشی قواعد و ترجمه مفعول مطلق توسط استاد مسیح خواه

تدریس و حل تست قواعد درس 4 عربی دوازدهم

 

برای دانلود قسمت اول ویدئو استاد مسیح خواه اینجا کلیک کنید

 

برای دانلود قسمت اول ویدئو استاد مسیح خواه اینجا کلیک کنید

 

 
نظرتان را ارسال کنید